Aktia Alexander Corporate Finance

Arvonmääritys

Tarjoamme korkeatasoisia ja riippumattomia asiantuntijapalveluita yritysten, liiketoimintojen, omaisuuserien ja rahoitusinstrumenttien arvonmääritykseen hyödyntämällä henkilöstömme vahvaa osaamista ja kokemusta. Meillä on pitkäaikainen käytännön kokemus arvonmäärityksestä ja vahva arvonmääritysmenetelmien ja teorian osaaminen.

Arvonmääritys yrityskaupoissa

Yrityskaupat ovat yrityksille usein hyvin merkityksellisiä päätöksiä omistaja-arvon näkökulmasta. Tämän vuoksi hyödylliseltä arvonmääritykseltä vaaditaan paljon: ei pelkästään arvonmääritystekniikoiden osaamista, vaan myös kykyä liiketoiminnan monipuoliseen analysointiin sekä riskien ymmärtämiseen.

Toteutamme arvonmäärityksiä yritysten omistajille, johdolle ja hallituksille (first/second opinion). Arvonmääritys voi olla erillinen prosessi tai osa alkavaa yrityskaupan neuvonantoprojektia. Olemme tehneet arvonmäärityksiä useilla eri toimialoilla toimiville noteeratuille ja noteeraamattomille yrityksille.

Arvonmääritys IFRS-tilinpäätöksissä

Olemme suurista tilintarkastustoimistoista riippumaton arvonmäärityksen asiantuntija IFRS-säännösten soveltamisessa. Olemme keskittyneet niihin erityiskysymyksiin, jotka edellyttävät arvonmäärityksen syvällistä ymmärtämistä.

Tyypilliset tilanteet, joissa avustamme asiakkaitamme ovat:

  • Arvonalennustestien (ns. Impairment testit IAS 36:n mukaan) suorittaminen tai niissä avustaminen
  • Kauppahintojen allokoinnit yrityskauppojen yhteydessä, jolloin hyvin keskeiseksi nousee kyky arvostaa aineettomat omaisuuserät
  • Pääoman keskimääräiskustannuksen (WACC) ja sen eri komponenttien määrittely, mikä edellyttää muun muassa kykyä riskitekijöiden kvantifiointiin

Käyvän arvon lausunnot

Laadimme puolueettomia asiantuntijalausuntoja yrityksen tai liiketoiminnan arvosta eri tilanteisiin:

  • Yrityskaupat – molempien tai toisen osapuolen pyynnöstä
  • Osakkeiden lunastustilanteet
  • Osakesarjojen yhdistäminen
  • Viranomaistahojen edellyttämät lausunnot
  • Vähemmistöosuuksien lunastustilanteet

 

 

Lisätietoja arvonmäärityksestä:

  • Jaakko Niemelä, +358 50 549 5501
  • Timo Nuutilainen, +358 40 522 5467