Alexander Incentives

Yhteistyökumppanit ja asiakkaat

Yhteistyökumppanit

Evli Awards Management Oy

Kannustinjärjestelmien suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon myös järjestelmien hallinnointiin liittyvät tekniset yksityiskohdat. Tästä syystä teemme tiivistä yhteistyötä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä hallinnoivan Evli Awards Management Oy:n (EAM) kanssa. Läheinen yhteistyö nostaa molempien yhtiöiden tarjoamien palvelujen laatua merkittävällä tavalla ja takaa sen, että EAM voi kääntyä kaikissa kannustinjärjestelmiä koskevissa kysymyksissä puoleemme.

Willis Towers Watson

Willis Towers Watson on kansainvälinen konsulttiyritys, jonka palvelutarjonta kattaa kaikki asiakasyritysten kokonaispalkitsemisen osa-alueet henkilöstöeduista ylimmän johdon palkitsemiseen. Yrityksellä on alan laajin, globaali palkitsemisen tietokanta, joka sisältää vertailutietoa kuudesta eri maanosasta.

Yhteistyö lähti liikkeelle asiakkaistamme. Yhä kansainvälisemmillä asiakasyrityksillämme on tuottamamme suomalaisen vertailutiedon ja trendien lisäksi tarvetta kansainväliselle näkökulmalle niin palkkatasojen kuin muualla käytettävien kannustinmallien osalta. Willis Towers Watsonin pragmaattinen ja selkeä tapa tehdä palkitsemisvertailuja ja analyysejä sopii hyvin yhteen Alexander Incentives Oy:n käyttämien tutkimusmenetelmien ja toimintatapojen kanssa.

Asiakkaat

Alexanderilla on erittäin kattava kokemus suomalaisten yhtiöiden avainhenkilöiden omistusjärjestelyiden ja palkitsemisjärjestelmien suunnittelusta yli 25 vuoden ajalta. Olemme toimineet neuvonantajana lähes kaikissa pörssiyhtiöissä sekä lukuisissa noteeraamattomissa yhtiöissä.

Neuvonantopalveluitamme käyttävät eri kehitysvaiheessa olevat yritykset.

Asiakkaitamme ovat muun muassa:

  • Listayhtiöt
  • Listaamattomat yhtiöt
    • startup-yhtiöt / kasvuyhtiöt
    • pääomasijoittajien kohdeyhtiöt
    • perheyhtiöt
    • suuret listaamattomat yhtiöt