Alexander Incentives

Johdon palkkaselvitys

Johdon palkkaselvitykset

Vuosittain laadittava Ylimmän johdon palkkaselvitys antaa hyvän ja kattavan kuvan ylimmän johdon palkitsemisen tasoista ja trendeistä Suomessa. Tittelipohjainen selvitys kattaa toimitusjohtajat ja heille suoraan raportoivat johtajat. Palkkaselvityksen yleisraportti sisältää yhteenvedon johdon palkka-ja palkkiotasoista vakioiduissa kokoluokissa. Yrityskohtaisissa raporteissa vertailuryhmät räätälöidään kohdeyrityksen tarpeiden mukaan. Raporttien tarkempi sisältö on kuvattu oheisessa liitteessä. Vuonna 2016 selvityksessä oli mukana 131 yritystä. Selvityksemme erittäin hyvästä kattavuudesta kertoo muun muassa se, että Nasdaq Helsinki Oy:n large ja mid cap -yrityksistä 2/3 osallistui selvitykseen.

Vuoden 2017 selvitys perustuu huhtikuun 2017 palkkatietoihin. Yleisraportin lisäksi laadimme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä johdon tai tietyn henkilöstöryhmän kokonaiskompensaatioraportteja.

Yhteistyömme Willis Towers Watson Data Services:n kanssa mahdollistaa vertailun myös kansainvälisille johtoryhmille kunkin jäsenen asemamaan mukaan.

 

Lisätietoja johdon palkkaselvityksestä

Leena Tyynilä, 050 5605509

Katri Hietanen, 050 3463885

 

Alexander Palkkaselvitys 2017 esite (pdf)