Remedy Entertainment Oyj:n
First North -listautumisanti

Remedy Entertainment Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin ja listautumiseen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty esitteessä ja listautumisannin ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne Yhtiön listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

  • Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  • En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seelannin, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
  • Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

Remedy Entertainment Oyj:n (”Remedy” tai ”Yhtiö”) listautumisannin merkintäaika keskeytettiin 19.5.2017 klo 16.30 Yleisöannin moninkertaisen ylimerkinnän vuoksi.

Listautumisannin tuloksena Remedy laski liikkeeseen yhteensä 2 300 000 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) seuraavasti:

  • 529 500 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 1 770 500 Tarjottavaa Osaketta ennakkoon sitoutuneille institutionaalisille sijoittajille (”Instituutioanti”)

Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 5,65 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin 22.5.2017 ja hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetettiin sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille 22.5.2017. Hallitus hyväksyi Yleisöannissa merkintäsitoumukset kokonaan 50 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 6,8 prosentin suhteessa. Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viimeistään 30.5.2017, tai mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu, arviolta viimeistään 1.6.2017.

Kaupankäynti Remedyn osakkeilla alkaa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 29.5.2017.

 

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkoi 17.5.2017 klo 9:30
Merkintäaika keskeytettiin 19.5.2017 klo 16:30
Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta ja vahvistusilmoitukset hyväksytyistä merkinnöistä 22.5.2017
Liikkeeseen laskettavat osakkeet kirjataan arvo-osuustileille 26.5.2017
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa 29.5.2017

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan arvopaperin asianmukaisuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä. Sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät luokitellaan ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.