Alexander Incentives

Yhteistyökumppanit ja asiakkaat

Yhteistyökumppanit

Evli Awards Management Oy

Kannustinjärjestelmien suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon myös järjestelmien hallinnointiin liittyvät tekniset yksityiskohdat. Tästä syystä teemme tiivistä yhteistyötä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä hallinnoivan Evli Awards Management Oy:n (EAM) kanssa. Läheinen yhteistyö nostaa molempien yhtiöiden tarjoamien palvelujen laatua merkittävällä tavalla ja takaa sen, että EAM voi kääntyä kaikissa kannustinjärjestelmiä koskevissa kysymyksissä puoleemme.

Asiakkaat

Alexanderilla on erittäin kattava kokemus suomalaisten yhtiöiden avainhenkilöiden omistusjärjestelyiden ja palkitsemisjärjestelmien suunnittelusta yli 25 vuoden ajalta. Olemme toimineet neuvonantajana lähes kaikissa pörssiyhtiöissä sekä lukuisissa noteeraamattomissa yhtiöissä.

Neuvonantopalveluitamme käyttävät eri kehitysvaiheessa olevat yritykset.

Asiakkaitamme ovat muun muassa:

  • Listayhtiöt
  • Listaamattomat yhtiöt
    • startup-yhtiöt / kasvuyhtiöt
    • pääomasijoittajien kohdeyhtiöt
    • perheyhtiöt
    • suuret listaamattomat yhtiöt