Alexander Incentives

Palkitsemisjärjestelmät

Palkitsemisjärjestelmät

Uutta palkitsemisjärjestelmää suunniteltaessa on tärkeää määritellä mitä omistajat, hallitus ja yhtiö järjestelmän kautta pyrkivät saavuttamaan. Toimiva palkitsemisjärjestelmä kytkeytyy aina yhtiön strategisiin tavoitteisiin.

Keskeisiä seikkoja pohdittavaksi:

  • Ohjaako ja edistääkö palkitseminen strategian toteuttamista?
  • Kuinka paljon tavoitteiden saavuttamisesta halutaan palkita?
  • Joustaako järjestelmä mahdollisissa strategian- ja/tai markkinan muutostilanteissa?
  • Tukeeko yhtiön palkitseminen henkilöstön sitoutumista?
  • Onko järjestelmän tavoitteena tehdä henkilöistä osakkeenomistajia?

Alexander tarjoamia neuvonatopalveluja ovat muun muassa:

  • Omistusjärjestelyt
  • Pitkäjänteiset palkitsemisjärjestelmät
  • Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät
  • Koko henkilöstön omistus- ja sitouttamisjärjestelmät
  • Palkitsemisjärjestelmien auditointi

 

Kannustinjärjestelmien suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon myös järjestelmien hallinnointiin liittyvät tekniset yksityiskohdat. Tästä syystä teemme tiivistä yhteistyötä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä hallinnoivan Evli Awards Management Oy:n (EAM) kanssa. Läheinen yhteistyö nostaa molempien yhtiöiden tarjoamien palvelujen laatua merkittävällä tavalla ja takaa sen, että EAM voi kääntyä kaikissa kannustinjärjestelmiä koskevissa kysymyksissä puoleemme.

 

Lisätietoja:

Yrjö Kopra, 050 5605505
Ilari Lintukangas, 040 7008402
Kristina Wichmann, 050 5605507