Alexander Incentives

Avainhenkilöstön palkkaselvitys

Alexander Incentives on toteuttanut yritysten keskeisten avainhenkilöiden palkka- ja palkkioselvityksen, joka tukee ja laajentaa vuosittain tekemäämme ylimmän johdon palkkaselvitystä. Avainhenkilötason palkitsemisselvityksessä analysoidaan kaikkien palkitsemiselementtien rooli osana avainhenkilöstön (myös ns. 3-taso) kokonaiskompensaatiota. Selvitys täydentää ylimmän johdon palkkaselvitystämme, mutta molempiin selvityksiin on mahdollista osallistua myös erillisinä selvityksinä.

Kerromme mielellämme lisää selvityksestä ja siihen osallistumisesta!

Leena Tyynilä, 050 5605509

Katri Hietanen, 050 3463885