Alexander Incentives

Avainhenkilöstön palkkaselvitys

Alexander Incentives toteuttaa tänä vuonna yritysten keskeisten avainhenkilöiden (3-taso) palkka- ja palkkioselvityksen, joka tukee ja laajentaa vuosittain tekemäämme ylimmän johdon palkkaselvitystä. 3-tason selvityksessä analysoidaan avainhenkilöiden kompensaation taso ja eri palkitsemiselementtien rooli osana avainhenkilöstön kokonaiskompensaatiota. Selvitys täydentää ylimmän johdon palkkaselvitystä, mutta molempiin selvityksiin on mahdollista osallistua myös erillisinä selvityksinä.

Kerromme mielellämme lisää selvityksestä ja siihen osallistumisesta!

Leena Tyynilä, 050 5605509

Katri Hietanen, 050 3463885