Alexander Incentives

Hallituspalkkioselvitys

Hallituspalkkioselvitykset

Alexanderin vuodesta 1997 lähtien laatima hallituspalkkioselvitys antaa kattavan kuvan hallituksen palkitsemisesta. Selvitys sisältää kaikki suomalaiset listayhtiöt sekä ruotsalaiset ja tanskalaiset Large- ja Mid Cap -yhtiöt.

Teemme tilauksesta yrityksille räätälöityjä hallituspalkkioanalyysejä. Näissä yrityskohtaisissa raporteissa analysoidaan tarkemmin kohdeyrityksen hallituksen palkitsemista valitussa kohderyhmässä esimerkiksi nimitysvaliokunnan tai yhtiökokouksen käsittelyä varten.

Yrityskohtainen raportti laaditaan PowerPoint-esityksenä, ja se sisältää kohdeyritykselle valitun vertailuryhmän täydellisten palkkiotietojen lisäksi tietoa muun muassa hallitusten ja valiokuntien kokoonpanosta, jäsenten sukupuoli- ja ikäjakaumista, kokousten lukumääristä, palkkioiden rakenteista sekä hallitusten jäsenten osakeomistuksesta. Raportti sisältää myös yksityiskohtaista tietoa valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden rakenteista. Yrityskohtaisen raportin voi tilata joko suomeksi tai englanniksi.

 

Lisätietoja hallituspalkkioselvityksistä

Leena Tyynilä, 050 5605509