Alexander Incentives

Ylimmän johdon palkkaselvitys

Ylimmän johdon palkkaselvitys

Vuosittain laadittava Ylimmän johdon palkkaselvitys antaa hyvän ja kattavan kuvan ylimmän johdon palkitsemisen tasoista ja trendeistä Suomessa. Tittelipohjainen selvitys kattaa toimitusjohtajat ja heille suoraan raportoivat johtajat. Palkkaselvityksen yleisraportti sisältää yhteenvedon johdon palkka- ja palkkiotasoista vakioiduissa kokoluokissa. Yrityskohtaisissa raporteissa vertailuryhmät räätälöidään kohdeyrityksen tarpeiden mukaan. Selvityksessä on mukana vuosittain 100 – 130 yritystä. Selvityksemme erittäin hyvästä kattavuudesta kertoo muun muassa se, että Nasdaq Helsinki Oy:n large ja mid cap -yrityksistä 2/3 osallistuu selvitykseen.

Vuoden 2019 selvitys perustuu huhtikuun 2019 palkkatietoihin. Vakioitujen raporttien lisäksi laadimme myös asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä johdon tai tietyn henkilöstöryhmän kokonaiskompensaatioraportteja.

Lisätietoja johdon palkkaselvityksestä

Leena Tyynilä, 050 5605509

Katri Hietanen, 050 3463885

 

Ylimmän johdon palkkaselvityksen raporttien tarkempi sisältö on kuvattu oheisessa liitteessä.

Alexander Ylimmän johdon palkkaselvitys 2019 esite (pdf)