EcoUp Oyj:n
First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Sinun tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkat eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi sinun tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

EcoUp Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Singapore ja Uusi-Seelanti. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin, eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksesi listautumisantia koskeviin tietoihin sinun tulee hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

EcoUp Oyj:n (”EcoUp” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti ylimerkittiin, ja Yhtiön hallitus päätti keskeyttää yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin merkintäajan ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana perjantaina 17.9.2021 kello 16.30.

Kaupankäynti EcoUpin osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) keskiviikkona 29.9.2021.

Listautumisannissa Yhtiö laski liikkeeseen 1 991 410 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”). Koska Osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää Listautumisannin ehtojen mukaisen 550 980 osakkeen lisäosake-erän täysimääräisesti. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Kaski Partners Oy, Mika Ervasti, Ilari Hirvensalo, Henrik Hirvensalo, Janne Hirvensalo, Timo Kyllönen Holding Oy ja Kimmo Pyörälä (”Myyjät”) myivät siten 550 980 Yhtiön olemassa olevaa osaketta. Näin ollen Listautumisannissa laskettiin liikkeeseen ja myytiin yhteensä 2 542 390 osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”).

Tarjottavat Osakkeet allokoitiin seuraavasti: 869 160 Tarjottavaa Osaketta yleisöannissa, 1 612 194 Tarjottavaa Osaketta instituutioannissa ja 61 036 Tarjottavaa Osaketta henkilöstöannissa. Yleisöannin merkittävän ylimerkinnän johdosta Yhtiön hallitus päätti kasvattaa yleisöannin kokoa 869 160 Tarjottavaan Osakkeeseen eli noin 143 prosentilla allokoimalla valtaosan lisäosake-erästä yleisöantiin sekä lisäksi siirtämällä 12 385 Tarjottavaa Osaketta henkilöstöannista yleisöantiin. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä oli näin ollen noin 34 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista.

Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 7,56 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 6,81 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 67 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuduttua.

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä sekä instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) toimi yleisöannin merkintäpaikkana ja instituutioannin merkintäpaikkana omien asiakkaidensa osalta.

 

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 13.9.2021 klo 9.30
Merkintäaika keskeytettiin 17.9.2021 klo 16.30
Listautumisannin tulos tiedotettiin 21.9.2021
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkoi 29.9.2021

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.