FIFAX Abp:n
First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Sinun tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkat eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi sinun tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

FIFAX Abp:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain tai soveltuvien Euroopan unionin (“EU”) säädösten mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Singapore ja Uusi-Seelanti. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin, eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksesi listautumisantia koskeviin tietoihin sinun tulee hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

FIFAX Abp:n (”Fifax” tai ”Yhtiö”) listautumisannin merkintäaika päättyi 13.10.2021 kello 16.00. Yhtiö tiedotti 6.10.2021 hakeneensa osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”). Yhtiö julkisti listautumisannin lopputuloksen 15.10.2021. Kaupankäynti Fifaxin osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) maanantaina 25.10.2021.

Tarjottavia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tarjottiin Listautumisannissa 2,55 euron kiinteään merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Henkilöstöannin (kuten määritelty jäljempänä) yhteydessä tarjottavat Uudet Osakkeet (kuten määritelty jäljempänä) tarjottiin alennettuun merkintähintaan 2,30 euroa Uudelta Osakkeelta.

Listautumisannissa Yhtiö laski liikkeeseen 5 900 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). Uusien Osakkeiden lisäksi Yhtiö laski liikkeeseen suunnatusti Merkintähinnalla 150 000 Yhtiön uutta Osaketta (”Valinnaiset Osakkeet”, yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) yksinomaan vakauttamistarkoituksessa ja ylikysyntätilanteen kattamiseksi. Yhtiö sai Listautumisannista noin 15,4 miljoonan euron bruttovarat ja ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä nousi 25 906 168 Osakkeeseen.

Listautumisannissa allokoitiin (i) 881 131 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (”Yleisöanti”), (ii) 5 124 553 Tarjottavaa Osaketta instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti (”Instituutioanti”) ja (iii) 44 316 Tarjottavaa Osaketta henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, sekä määräaikaisissa työsuhteissa merkintäajan alkaessa 29.9.2021 työskenteleville sekä Yhtiön hallituksen jäsenille, johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle (“Henkilöstöanti”).

Listautumisannin merkintäpaikkoina toimivat Alexander Corporate Finance Oy, Fearnley Securities AS sekä Nordnet Bank AB (”Nordnet”). Alexander Corporate Finance Oy ja Fearnley Securities AS toimivat Instituutioannin merkintäpaikkana (kaikkien muiden paitsi Nordnetin Suomen asiakkaiden osalta) ja Alexander Corporate Finance Oy toimi Henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet toimi Yleisöannin merkintäpaikkana ja Suomessa omien asiakkaidensa Instituutioannin merkintäpaikkana.

 

Tärkeitä päivämääriä

Yleisöannin (Suomi), Henkilöstöannin (Suomi) ja Instituutioannin merkintäaika alkoi 29.9.2021 klo 10.00
Yleisöannin merkintäaika alkoi Ruotsissa ja Norjassa 30.9.2021 klo 10.00 (paikallista aikaa)
Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika päättyivät 13.10.2021 klo 16.00
Listautumisannin lopputulos julkistettiin yhtiötiedotteella 15.10.2021
Osakkeiden kaupankäynti alkoi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North-markkinapaikalla 25.10.2021

 

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.