Alexander Group

Alexander Corporate Finance Oy (ACF) on vuonna 1988 perustettu suomalainen sijoituspalveluyritys. ACF jakautui 31.10.2013 kahteen liiketoimintayhtiöön: Kannustinjärjestelmien suunnittelu -liiketoiminta muodosti uuden yhtiön, Alexander Incentives Oy:n ja Corporate Finance -liiketoiminnat jatkoivat Alexander Corporate Finance Oy:ssä.

Alexander-konsernin yhtiöt tarjoavat omistajille ja yrityksille neuvonantopalveluja palkitsemiseen, arvonmääritykseen, yrityskauppaneuvonantoon ja pääomatransaktioihin liittyvissä toimeksiannoissa. Alexander-konsernin emoyhtiö on Alexander Group Oy, jonka toimitusjohtaja on Yrjö Kopra ja hallituksen puheenjohtaja Erkki Helaniemi. Alexander Incentives Oy:n toimitusjohtajana toimii Kristina Wichmann ja Alexander Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajana Jaakko Niemelä.