Merus Power Oyj:n
First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Merus Power Oyj:n (”Yhtiö”) Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne Listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani Listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

Merus Power Oyj:n (”Merus Power” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti on ylimerkitty, ja Yhtiön hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin merkintäajan ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana perjantaina 28.5.2021 kello 16.30. Kaupankäynti Merus Powerin osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) tiistaina 8.6.2021.

Listautumisannissa Yhtiö laski liikkeeseen 2 136 832 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”). Koska Osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää Listautumisannin ehtojen mukaisen 863 168 osakkeen lisäosake-erän täysimääräisesti. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Power Fund III Ky, Risto Laakso, Aki Leinonen, Kari Tuomala ja Jyri Öörni (”Myyjät”) myivät siten 863 168 Yhtiön olemassa olevaa osaketta. Näin ollen Listautumisannissa laskettiin liikkeeseen ja myytiin yhteensä 3 000 000 osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”).

Tarjottavat Osakkeet allokoitiin seuraavasti: 759 955 Tarjottavaa Osaketta yleisöannissa, 2 229 914 Tarjottavaa Osaketta instituutioannissa ja 10 131 Tarjottavaa Osaketta henkilöstöannissa. Yleisöannin merkittävän ylimerkinnän johdosta Yhtiön hallitus päätti kasvattaa yleisöannin kokoa 759 955 Tarjottavaan Osakkeeseen eli noin 12 prosentilla siirtämällä 74 086 Tarjottavaa Osaketta instituutioannista ja 5 869 Tarjottavaa Osaketta henkilöstöannista yleisöantiin. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä oli näin ollen noin 25,3 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista.

Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 5,62 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 5,06 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 43,0 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuduttua.

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä sekä Instituutio- ja Henkilöstöantien merkintäpaikkana. Yleisöannissa sekä Nordnetin omien asiakkaiden osalta Instituutioannissa merkintäpaikkana toimi lisäksi Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) www.nordnet.fi/fi/meruspower.

 

 

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 24.5.2021 klo 9.30
Merkintäaika keskeytettiin 28.5.2021 klo 16.30
Listautumisannin tulos tiedotettiin 1.6.2021
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkoi 8.6.2021

 

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.