Palvelu

Listautumiset

Toimimme pääjärjestäjänä listautumisissa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle sekä First North -markkinapaikalle. Meillä on kattava kokemus ja asiantuntemus listautumisista sekä laaja tuntemus instituutiosijoittajista ja muista sijoittajista.

Onnistunut listautuminen lisää yhtiön näkyvyyttä ja luo merkittävää lisäarvoa yhtiölle

Järjestämme asiakkaillemme listautumisia Nasdaq Helsinki Oy:n (’Helsingin Pörssi’) pörssilistalle ja First North -markkinapaikalle. Meillä on merkittävä määrä kokemusta sekä asiantuntemusta listautumisista ja koordinoimme asiakkaallemme koko listautumisprosessin aina listautumissuunnitelman laadinnasta merkintäpaikkana toimimiseen. Laaja tuntemuksemme instituutiosijoittajista ja muista sijoittajista varmistavat myyntivoiman listautumisannissa. Aktia Alexanderin oma sähköinen merkintäjärjestelmä mahdollistaa myös yksityissijoittajien laajan osallistumisen listautumisantiin.

Koordinoimme koko listautumisprosessin alusta loppuun, sisältäen esimerkiksi:

 

  • Listautumissuunnitelman laadinta
  • Sijoitustarinan rakentaminen ja sijoittajamateriaalin laadinta
  • Arvonmääritys yhtiöstä ja näkemyksen muodostaminen hinnoittelusta
  • Listalleotto- tai yhtiöesitteen kommentointi
  • Ehtojen, tiedotteiden ja yhtiöoikeudellisten dokumenttien kommentointi
  • Annin myynti instituutio- ja yleisösijoittajille
  • Merkintäpaikkana toiminta sisältäen sähköisen merkintäjärjestelmän

Kokenut pääjärjestäjä vapauttaa johdon resursseja varsinaiseen liiketoimintaan

Hoitamamme listautumisprosessi on suoraviivainen ja tehokas ja kattaa kaikki vaiheet suunnittelusta toteutukseen. Hoidamme käytännön toimenpiteet ja koordinoinnin alusta loppuun, jolloin asiakkaamme työpanos minimoidaan. Kokeneena listautumisten pääjärjestäjänä varmistamme sujuvan tehtävien koordinoinnin eri järjestäjätahojen välillä. Onnistuneesta listautumisesta on yhtiölle lukuisia etuja: esimerkiksi yhtiön kasvun vaatimat investoinnit ovat toteutettavissa, näkyvyys lisääntyy ja yhtiö saa markkina-arvon.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Tarjoamme laaja-alaisesti investointipankki- ja neuvonantopalveluita useisiin eri tilanteisiin. Meillä on laaja kokemus monipuolisesta Corporate Finance -liiketoiminnasta.

Osoite: Pohjoisesplanadi 37 A 00100 Helsinki

Ota yhteyttä