Palvelu

Arvonmääritys

Tarjoamme korkeatasoisia ja riippumattomia asiantuntijapalveluita yritysten, liiketoimintojen, sekä erityyppisten omaisuuserien arvonmääritykseen.

Laadukas ja monipuolinen arvonmääritys antaa korvaamatonta informaatiota yhtiön omistajille

Tarjoamme arvonmäärityspalveluita erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Pitkäaikainen kokemuksemme arvonmäärityksestä sekä syvä arvonmääritysmenetelmien ja teorian osaamisemme varmistavat asiakkaallemme laadukkaan lopputuloksen. Erilaisia tarpeita ovat esimerkiksi:

• Arvonmääritys yrityskaupoissa
• Käyvän arvon lausunnot
• Arvonmääritys IFRS-tilinpäätöksissä
• Arvonmäärityksen erityiskysymykset

Toteutamme arvonmäärityksiä yritysten omistajille, johdolle ja hallituksille (first/second opinion). Arvonmääritys voi olla erillinen prosessi tai osa alkavaa yrityskaupan neuvonantoprojektia tai muuta transaktiota. Olemme tehneet arvonmäärityksiä useilla eri toimialoilla toimiville noteeratuille ja noteeraamattomille yrityksille.

Laadimme puolueettomia asiantuntijalausuntoja yrityksen tai liiketoiminnan arvosta (käyvän arvon lausunnot) eri tilanteisiin, kuten osakkeiden lunastustilanteisiin tai vapaaehtoisiin omistusten järjestelyihin. Olemme suurista tilintarkastustoimistoista riippumaton arvonmäärityksen asiantuntija IFRS-säännösten soveltamisessa. Olemme keskittyneet niihin erityiskysymyksiin, jotka edellyttävät arvonmäärityksen syvällistä ymmärtämistä. Avustamme asiakkaitamme esimerkiksi arvonalennustestien, aineettomien omaisuuserien arvostamisen sekä pääoman keskimääräiskustannuksen (WACC) ja sen eri komponenttien määrittelyn kanssa.

Tuomme todennettavissa olevaa lisäarvoa asiakkaillemme

  • Syvällinen käytännön sekä teorian ymmärtäminen yrityksen arvoon vaikuttavista tekijöistä
  • Monipuolisten arvonmääritysmenetelmien soveltaminen
  • Arvonmääritysmenetelmien joustava käyttö tilannekohtaisesti
  • Synergiaetujen ymmärtäminen

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Tarjoamme laaja-alaisesti investointipankki- ja neuvonantopalveluita useisiin eri tilanteisiin. Meillä on laaja kokemus monipuolisesta Corporate Finance -liiketoiminnasta.

Osoite: Pohjoisesplanadi 37 A 00100 Helsinki

Ota yhteyttä